اطلاعيه كارنامه ترم دوم-خردادماه

باسلام؛به اطلاع اولياي محترم مي رسانيم جهت دريافت كارنامه روزپنجشنبه ازساعت٨صبح الي ١٨عصر به دبيرستان مراجعه بفرماييد،اولياي محترم بدهكارشهريه مبلغ بدهي رابه شماره حساب دبيرستان هدف نزدبانك ملي مركزي واريزوفيش واريزي همراه داشته باشند.ازهمكاري شمااولياي محترم ممنون وسپاسگزاريم