گزارش تصویری از مدرسه هدف در دوران کرونا

مهدی خان آرموئی خبرنگار صداوسیما گزارش می دهد.

در این گزارش ویدیویی خواهید دید:
شیوع ویروس کرونا و همچنین تعطیلی مدارس موجب نشده که دانش آموزان تنکابنی دست از ادامه تحصیل بردارند